E-KONSULTATION.
Her kan du skrive til klinikken, hvis du allerede er i behandling hos os.....

NYHEDER OG LINKS

FØRSTE GANG DU KOMMER

SOMMERFERIE 2022: 21 Juli til 14 August. Vi er igen ved telefonen den 15 August

OBS !!

Her i Juli 2022, oplever vi problemer med vores telefonsvarer (TDC arbejder på sagen)

Ring derfor i telefontiden: mandag - torsdag kl 17-18

Når du kommer første gang, er det vigtigt, at du husker:

  • at tage al din inhalationsmedicin med

 

INGEN TELEFONKØ

Ved klik på den gule knap E-KONS LOGIN kan du:

  • Skrive til klinikken, hvis du allerede er i et behandling hos os
  • Læse beskeder fra klinikken

Nye patienter, som ønsker en tid, skal altid ringe.

HANDICAPFORHOLD

Der er en elevator i opgangen.

 

ÅBNINGSTIDER

TELEFONTIDER

Mandag: 17.00 - 18.00
Tirsdag; 17.00 - 18.00
Onsdag: 17.00 - 18.00
Torsdag: 17.00 - 18.00

 

KONSULTATIONSTIDER

Onsdag: 16.00 - 20.00
Lørdag: Efter aftale

 

Personale

Speciallæge Peter Lange (f. 1959)
Speciallæge i medicinske lungesygdomme og intern medicin, dr. med.

Jeg har været læge siden 1985 og har arbejdet på flere københavnske hospitaler de sidste 35 år.

Jeg er professor emeritus ved Københavns Universitet og som overlæge ved lungemedicinsk sektion på Medicinsk afdeling på Herlev Hospital. Jeg har bred erfaring indenfor lungemedicinske sygdomme. Min hovedinteresse ligger indenfor astma og KOL.

Jeg har altid været forskningsaktiv og har igennem årene publiceret over 400 videnskabelige artikler om lungesygdomme og lærebøger foruden en række publikationer med information om lungesygdomme til patienter og pårørende. Jeg har også været forfatter på en række artikler på internettet, primært i regi af Sundhed.dk, Medicin.dk, Laegehaandbogen, Patienthaandbogen.dk og apotek.dk. Jeg er medlem af redaktionen for Ugeskrift for Læger og Lægehaandbogen.

Jeg har været formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab, som er en videnskabelig sammenslutning af læger som arbejder for udvikling af det lungemedicinske fagområde.

Jeg har også arbejdet med kvalitetssikring af behandling af lungesygdomme og været med til at udforme retningslinjer for behandling af patienter med KOL til alment praktiserende læger. Jeg har været  formand for en styregruppe for et landsomspændende projekt, som belyser kvalitet af KOL behandling på samtlige danske sygehuse (Dansk Register for KOL) og har været konsulent for Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udarbejde af anbefalinger for tidlig opsporing, behandling og for rehabilitering af patienter med KOL.

Som international ekspert indenfor lungesygdomme har jeg samarbejdet med, rådgivet og undervist for en række lægemiddelfirmaer, som udvikler medicin til behandling af lungesygdomme, herunder: AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GSK, Novartis og TEVA. 

Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

Elisabeth Klyver
Lægesekretær.

Elisabeth er uddannet lægesekretær